Sprawy karne to nieprzyjemne doświadczenia zarówno dla sprawców jak i pokrzywdzonych. Nie zawsze jednak niosą za sobą przykre konsekwencje.

Niestety, przez niefortunny zbieg okoliczności, każdy z nas może mieć do czynienia ze sprawami karnymi. Niejednokrotnie okazuje się, że z pozoru błahe sprawy mogą, mówiąc językiem prawniczym, „wypełniać znamiona” wykroczenia lub nawet przestępstwa, czyli krótko mówiąc, wpędzić nas w niemałe tarapaty.

Jak działam

Nawet z pozoru skomplikowana sprawa z zawiłym stanem faktycznym, nie musi wcale oznaczać patowej sytuacji. Dzięki dogłębnej analizie faktów, akt postępowania, dowodów, jak również szczegółowego wywiadu z klientem, staram się znaleźć rozwiązanie najbardziej zagmatwanej sprawy, nawet takiej, w której zapadł już wyrok.

Bywa, że korzystnym rozwiązaniem może być zakończenie postępowania, tutaj posłużę się terminologią prawniczą, w tak zwanym trybie konsensualnym, czyli dobrowolne poddanie się karze z wynegocjowaniem jak najlepszych warunków. Często, dzięki przyznaniu się do winy po uprzednich negocjacjach, zamiast kary pozbawienia wolności, czyli mówiąc potocznie pobytu w zakładzie karnym, można zastosować rozwiązania alternatywne. Takimi rozwiązaniami może być zastosowanie tak zwanych środków probacyjnych, czyli warunkowe zawieszenie wykonywania kary lub warunkowe umorzenie postępowania lub zastosowanie tak zwanych kar i środków wolnościowych innych niż kara pozbawienia wolności, czyli mówiąc prościej, zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego lub warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Jednym z moich głównych zadań, jako adwokata od spraw karnych jest oczywiście takie poprowadzenia procesu, aby podejrzany czy oskarżony mógł uniknąć kary. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Zdarza się, że dowody winy są jednoznaczne i oskarżony musi ponieść konsekwencje. Wówczas jako obrońca podejmuję wszelkie starania, aby zmniejszyć uciążliwość i dotkliwość orzeczonych środków karnych.

Zmniejszenie wspomnianej przeze mnie uciążliwości środków karnych możliwe między innymi poprzez skrócenie okresu wykonywania kary lub uznania jej za wykonaną przed upływem okresu czasu, na jaki została orzeczona. Przykładem zmniejszenia dolegliwości kary w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów może być zamiana orzeczonego zakazu na możliwość zainstalowania tak zwanej blokady alkoholowej.

Zmiana kwalifikacji czynu

W sprawach karnych zdarza się, że czyn, który początkowo został zakwalifikowany przez organy ścigania jako przestępstwo, dzięki dobrej współpracy adwokata i klienta może ostatecznie okazać się jedynie wykroczeniem. Wtedy natomiast, gdy już nie ma możliwości zmiany kwalifikacji czynu zabronionego z przestępstwa na wykroczenie, dzięki szeregowi okoliczności łagodzących i tak zwanych indywidualnych przymiotów sprawcy przestępstwa, czyli min. jego wiekowi, uprzedniej niekaralności, sposobu życia, czy postawy sprawcy po popełnieniu czynu, przestępstwo można zakwalifikować jako wypadek „mniejszej wagi” lub próbować uzyskać nadzwyczajne złagodzenie kary.

Rola adwokata

Adwokat w prawie karnym, podobnie z resztą jak sędzia czy prokurator dokonuje tak zwanej oceny karnoprawnej danego zdarzenia. Różnicą w ich pracy jest jedynie fakt, że rolą adwokata jest pomoc podejrzanemu, oskarżonemu, czy już nawet skazanemu, rolą prokuratora doprowadzenie do skazania podejrzanego i wymierzenia kary, a rolą sędziego bezstronna ocena dowodów i wymierzenie kary lub też odstąpienie od wymierzenia kary.

Aby dokonać wspomnianej oceny karnoprawnej zdarzenia i jak najlepiej wypełnić rolę obrońcy, niezbędna jest znajomość przepisów prawa karnego, jego specyfiki oraz znajomość orzecznictwa sądów i doświadczenie w roli obrońcy czy pełnomocnika właśnie w sprawach karnych.

Jako adwokat karnista, w swojej codziennej pracy kieruję się jak najlepszym interesem klienta, umiejętnie poruszając się po zawiłych meandrach prawa i dokładam wszelkich starań, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, co bezpośrednio przekłada się na ostateczny wynik prowadzonych spraw.

Co jest moim celem

Szeroko rozumiane czyny zabronione opisane są głównie w Kodeksie wykroczeń, Kodeksie karnym oraz Kodeksie karnym skarbowym.

Moim rolą jest wyjaśnienie Tobie w sposób przystępny trudnych i niezrozumiałych prawniczych zagadnień, specyfiki danej sprawy, oszacowanie szans przy wykorzystaniu poszczególnych linii obrony, znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania, a przede wszystkim zrozumienie Twoich potrzeb.

Moim celem jest także wsparcie Cię na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego, aż do ewentualnej kasacji.

W przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania zalecam bezzwłoczny kontakt ze mną, niezależnie od pory dnia i nocy, gdyż często już pierwsze przesłuchanie może pokierować sprawę na odpowiednie tory, nie mówiąc o możliwości zwolnienia klienta przy zastosowaniu wyłącznie wspomnianych wcześniej środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym (czyli np. dozór Policji).

Zatem, zastanawiasz się

1. Na czym polega obrona podejrzanych i oskarżonych, reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych?
2. Z czym wiąże się udział w postępowaniu przygotowawczym (obrona i reprezentacja przed organami ścigania – Policją, prokuraturą, CBŚP, CBA, ABW), postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (postępowanie zwykłe, postępowanie nakazowe, postępowanie przyspieszone) oraz postępowaniu wykonawczym?
3. Co zrobić gdy popełniłeś przestępstwa i wykroczenia pospolite (m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, przeciwko rodzinie i opiece, komunikacyjne, narkotykowe), skarbowe, gospodarcze?

Wiem, jak trudno znaleźć odpowiedź na wszystkie nurtujące nas pytania. Dodatkowo, nie każdego stać na skorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata. Od dawna zastanawiałam się, jak w przystępny i bezkosztowy sposób pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Dlatego też, specjalnie z myślą o takich osobach, jak również po prostu tych, którzy chcieliby zagłębić się w tajniki prawa karnego – przygotowałam bloga prawnego. W tym miejscu chętnie dzielę się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Będzie mi miło jak również tutaj mnie odwiedzisz!

Nigdy nie jest za późno na to, aby wyznaczyć sobie nowy cel, zacząć od nowa lub stworzyć nowe zakończenie.

Adwokat Anna Rybarczyk

Angażuję się w każdą sprawę.

Pomimo pozornego podobieństwa wielu spraw, każda z nich jest oddzielną, tak różną od innych historią i właśnie dlatego wymaga pełnej koncentracji.