Prawo spadkowe od zawsze mnie pasjonowało.

Historie rodzin wielopokoleniowych, tajniki dziedziczenia i tajemnice często skrywane przez naszych krewnych.

Jak działam?

Świadczę kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego. Udzielam porad prawnych, reprezentuję Klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Sprawy spadkowe mają szczególny charakter, dlatego do każdej z nich podchodzę indywidualnie.

W życiu każdego z nas nadchodzi taki czas, kiedy zastanawiamy się, co po naszej śmierci stanie się z naszym mieszkaniem, samochodem, czy skrupulatnie uzbieranymi oszczędnościami. Tymczasem nie każdy zdaje sobie sprawę, że prawo daje nam wiele możliwości, aby za życia uregulować te sprawy i zabezpieczyć naszych najbliższych. Niestety na co dzień bardzo często spotykam się z tym, że temat dziedziczenia budzi wiele kontrowersji i wywołuje niesnaski w gronie rodzinnym.

Czas na wagę złota

Ważne jest, aby odbyć konsultację prawną możliwe jak najszybciej. Niestety w sprawach takich jak przyjęcie spadku, jego odrzucenie, ubieganie się o zachowek istotną rolę odgrywają przede wszystkim terminy. Może być to 1 rok, 5 lat czy tylko 6 miesięcy, a po ich upływie szanse na pomyślne rozstrzygnięcie naszej sprawy są praktycznie znikome.

Odległość nie stanowi dla mnie problemu

sprawach spadkowych, które prowadzę, nie jest dla mnie przeszkodą gdzie mieszkasz oraz jaki dystans kilometrów nas dzieli. Prowadzę z powodzeniem sprawy z różnych zakątków naszego świata, takich jak USA, Francja czy Irlandia.

Zatem, zastanawiasz się:

1. Jak uniknąć długów spadkowych?
2. Komu i kiedy należy się zachowek?
3. Czy możesz odwołać sporządzony testament?
4. Jaki jest termin na przyjęcie i odrzucenie spadku?
5. Czy możesz unieważnić testament notarialny?
6. Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego?
7. Jak dokonać wydziedziczenia osoby najbliższej?
8. Kiedy przeprowadzać sprawy spadkowe w sądzie?

W jaki sposób można uniknąć długów spadkowych?

Najlepszym rozwiązaniem, aby uniknąć długów spadkowych jest odrzucenie spadku lub przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Uwaga: przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza możemy zostać obciążeni kosztami egzekucji komorniczej.

Komu należy się zachowek i w jakim czasie mogę o niego występować?

Zachowek należny jest zstępnym spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonkowi oraz rodzicom, którzy należeli do kręgu spadkobierców ustawowych. Innymi słowy zostaliby powołani do dziedziczenia ustawowego po spadkodawcy, a zostali pominięci w testamencie.

Zachowku można żądać również wówczas, gdy masa spadkowa jest pusta, a za życia zostały przekazane darowizny na rzecz innych osób, niż uprawnionych.

Można również żądać tak zwanego wyrównania zachowku, gdy majątek zapisany w testamencie jest mniejszy niż wartość ewentualnego zachowku.

Uwaga: zachowek nie jest należny, gdy domniemany spadkobierca został wydziedziczony – należy wtedy najpierw podważyć zapis wydziedziczenia, a dopiero później wnosić żądanie o zachowek.

Czy możesz odwołać sporządzony testament?

Tak, sporządzony testament zawsze można odwołać. Każdy nowy testament odwołuje te wcześniejsze.

Jaki jest termin na przyjęcie i odrzucenie spadku?

Przyjęcie spadku nie jest ograniczone terminem ustawowym – bez dokonania jakichkolwiek czynności spadkodawca z mocy prawa przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku woli odrzucenia spadku – termin na złożenie oświadczenia wynosi 6 miesięcy od “powzięcia wiedzy” o powołaniu do dziedziczenia.

Czy możesz podważyć testament notarialny?

Tak, jest możliwe podważenie testamentu notarialnego. Fachowo termin ten określa się jako unieważnienie testamentu. Możliwe jest w przypadku, gdy testament został sporządzony w stanie wyłączającym świadomość, pod wpływem błędu lub pod wpływem groźby.

Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego należy najpierw otrzymać zgodę na odrzucenie spadku wydaną przez Sąd Rejonowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego, a następnie złożyć u notariusza oświadczenie o odrzucenie spadku Więcej informacji na ten temat znajduje się na moim prywatnym blogu w artykule: Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Jak wydziedziczyć osobę najbliższą?

Wydziedziczyć osobę najbliższą można poprzez umieszczenie odpowiedniego zapisu w testamencie, najlepiej sporządzonym notarialnie. Aby to skutecznie zrobić, musi zaistnieć jedna z przesłanek: spadkobierca postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dopuścił się względem spadkodawcy albo jego bliskich przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci lub uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Kiedy przeprowadzać sprawy spadkowe w sądzie?

W przypadku, kiedy spadkobiercy nie są zgodni co do testamentu, czy ewentualnego dziedziczenia ustawowego – należy przeprowadzić postępowanie sądowe. Najpierw należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie sprawę o dział spadku, jeśli jest taka konieczność.

Uniknąć procesu sądowego można jedynie wtedy, kiedy wszyscy spadkobiercy powołani testamentem i spadkobiercy ustawowi (nawet w przypadku, jeśli zostali pominięci w testamencie) stawią się u notariusza i podpiszą APD – akt poświadczenia dziedziczenia.

Mam dużą świadomość jak trudno znaleźć odpowiedź na wszystkie nurtujące nas pytania. Dodatkowo, nie każdego stać na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Od dawna zastanawiałam się, jak w przystępny i bezkosztowy sposób pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Dlatego też, specjalnie z myślą o takich osobach, jak również po prostu tych, którzy chcieliby zagłębić się w tajniki prawa – przygotowałam bloga prawnego. W tym miejscu chętnie dzielę się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem. Będzie mi miło jak również tutaj mnie odwiedzisz!

Nigdy nie jest za późno na to, aby wyznaczyć sobie nowy cel, zacząć od nowa lub stworzyć nowe zakończenie.

Adwokat Warszawa Elżbieta Żurek
Nie ma dla mnie spraw ważnych i ważniejszych.

Uważam, że każdy z moich Klientów zasługuje na szacunek oraz największe zaangażowanie w jego sprawę.

Adwokat Elżbieta Żurek