Oferowana przez kancelarię obsługa prawna obejmuje:

prosty język

Żargon prawniczy pozostawiam na sali sądowej, a moim klientom prosto wyjaśniam, jak działa prawo.

pomoc prawna
``szyta na miarę``

Żadna sprawa nie jest taka sama, dlatego do każdego klienta podchodzę indywidualnie. Bo przecież, każdy z nas jest inny i ma własne oczekiwania.

wytrwałość

W drodze na sam „szczyt” zawsze pojawiają się przeszkody. Bez względu na przeciwności działam i znajduję wyjście z każdej sytuacji. Bo wszystko jest możliwe, niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.


W zakresie usług:
  • udzielam porad prawnych;
  • sporządzam opinie prawne i pisma procesowe;
  • prowadzę negocjacje;
  • reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji.

Koszty

Dokładam wszelkich starań, żebyś był(a) zadowolony(a) z moich usług. Wynagrodzenie jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem, co wynika wprost z art. 16 ustawy prawo o adwokaturze.

Każdą sprawę traktuję indywidualnie i gwarantuję wyważone koszty współpracy, które każdorazowo uzgadniam przed podjęciem się prowadzenia konkretnej sprawy. Zawsze poinformuję Cię o wszelkich następstwach planowanych działań oraz o ocenie szans ich powodzenia.

Możliwe są przynajmniej trzy rodzaje rozliczeń:

  • ryczałtowe (ryczałt) –umówione wynagrodzenie obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy, a umowa określa z góry zakres czynności kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

  • godzinowe – podstawą określenia wynagrodzenia jest czas poświęcony na pracę przy danej sprawie. Wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym.

  • za sukces (tzw. success fee) – wynagrodzenie płatne w przypadku wygrania przez kancelarię sprawy. Taką formę rozliczeń stosowana jest jedynie łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym lub godzinowym. Przepisy prawa obowiązującego zakazują adwokatowi zawierania umów, w których wynagrodzenie adwokata będzie płatne tylko w przypadku wygrania przez niego sprawy.

Szacunkowy koszt porady prawnej wynosi 300 PLN brutto. Koszt może wzrosnąć, jeżeli sprawa wymaga analizy dużej ilości dokumentów (np. porada w sprawie apelacyjnej, czy w skomplikowanej sprawie spadkowej). Koszt sporządzenia lub opiniowania umowy czy też sporządzenia pisma procesowego zależy od stopnia skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac. Koszt prowadzenia sprawy sądowej jest za każdym razem ustalany indywidualnie i zależy od charakteru sprawy, złożoności oraz jej pracochłonności.

W celu uzyskania informacji o orientacyjnej wysokości wynagrodzenia proszę o kontakt telefoniczny (tel. +48 500 515 915), pocztą elektroniczną biuro@kancelariaez.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Wynagrodzenie kancelarii płatne jest z góry, wszystkie usługi opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty. Wynagrodzenie kancelarii nie zawiera opłat skarbowych, sądowych, kancelaryjnych i innych kosztów dodatkowych (koszty wydania odpisów i zaświadczeń urzędowych, koszty ekspertyz i analiz, koszty tłumaczenia dokumentów z języków obcych itp).