Podział majątku

Koniec wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku – w jaki sposób je przeprowadzić?

Koniec wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku – w jaki sposób je przeprowadzić? 150 150 Hubert Żukowski

Koniec wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku – w jaki sposób je przeprowadzić? Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa, która obejmuje co do zasady składniki nabyte…

read more

Orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną

Orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną 150 150 Hubert Żukowski

Orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 1994 r. III CZP 44/94 TEZA aktualna Orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną jest dopuszczalne…

read more

Orzeczenie rozwodu z winy małżonka, a nierówne udziały w majątku wspólnym

Orzeczenie rozwodu z winy małżonka, a nierówne udziały w majątku wspólnym 150 150 Hubert Żukowski

Orzeczenie rozwodu z winy małżonka, a nierówne udziały w majątku wspólnym Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2000 r. III CKN 455/00 UZASADNIENIE Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Tadeusz…

read more

Roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu

Roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu 150 150 Hubert Żukowski

Roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2013 r. II CSK 546/12 TEZA aktualna Roszczenie o podział majątku wspólnego – w świetle art. 220, 1035 k.c.…

read more

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków 150 150 Hubert Żukowski

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2018 r. II CNP 11/17 TEZA aktualna Artykuł 43 § 2 k.r.o. formułuje dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów…

read more

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków 150 150 Hubert Żukowski

Przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2022 r. I CSK 2517/22 TEZA aktualna Zastosowanie art. 43 § 2 k.r.o. możliwe jest wyjątkowo dopiero wówczas,…

read more

Jak przeprowadzić podział majątku wspólnego i przeżyć, czyli ile to kosztuje?

Jak przeprowadzić podział majątku wspólnego i przeżyć, czyli ile to kosztuje? 2560 1707 Elżbieta Żurek

Ostatnio pisałam trochę o rozwodzie. Dziś poruszę natomiast inny temat, będący najczęściej następstwem sprawy rozwodowej. Opowiem o podziale majątku wspólnego i postaram się zrobić to w przystępny sposób. W artykule opiszę sprawy ciężkiego kalibru, czyli opowiem co nieco o wspólności majątkowej. Przedstawię sposoby podziału majątku wspólnego takie jak podział umowny, podział w trakcie procesu rozwodowego oraz podział w osobny postępowaniu sądowym. Dodatkowo przedstawię koszty każdego z rozwiązań oraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, co ostatecznie wybrać. Zapraszam do lektury!

read more